หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
COMPLETE MEDICAL CHECKUP.


COMPLETE MEDICAL CHECKUP (Please see medical checkup details for different age groups linked below). 

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Male 30 - 39

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Male 40 - 49 Non Diabetic

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Male 50 - 59 Non Diabetic

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Male 60 - 69 Non Diabetic

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Male 40 - 49 Diabetic

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Male 50 - 59 Diabetic

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Male 60 - 69 Diabetic

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Female 30 - 39

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Female 40 - 49 Non Diabetic

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Female 50 - 59 Non Diabetic

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Female 60 - 69 Non Diabetic

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Female 40 - 49 Diabetic

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Female 50 - 59 Diabetic

COMPLETE MEDICAL CHECKUP Female 60 - 69 Diabetic

 

 

 

 


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2019, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่