หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
Oxygen and Ventolin Nebulizer for asthma and COPD


OXYGEN AND NEBULIZER
Patients who are sufferers from Asthma and COPD the Oxygen and Nebulizer are essential therapy. In-order to treat patients who have hypoxia due to bronchospasm in acute attack, we have in house nebulizer and oxygen treatment.

หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2019, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่