หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
INJECTIONS AND INTRAVENOUS FLUID


INJECTIONS AND INTRAVENOUS FLUID
In many cases where you might require numerous repeat injections, we provide such a service. All that is required is a simple phone call and preparations will be made for your requested injections. For mild – moderate cases of Diarrhea, re-hydration (IV) treatment might be required. We have a Two (2) bed observation room to provide the necessary Intravenous Fluid if required.หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2019, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่