หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา

Medical service

• Acute care :

Sprain, Strain, Laceration, Cut wound, Fever, Diarrhea, Food poisoning, Strep Throat, Other General Acute Conditions

• Chronic disease management :

- Diabetes
- High Blood Pressure
- Hypercholesterolemia & Dysilpdemia
- Heart disease
- Asthma
- Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD)
- Thyroid Disease -Gastrointestinal problem
- Allergy
- Others 

• Normal Development prevention and screening :

Refers to the care of healthy people, promotion of good health to kids and adult including vaccination program and the detection of conditions which may not be apparent yet. We also offer the Comprehensive Health Check-Up Program according to your age and pre-existing conditions.

• Palliative care:

Palliative care refers to the management of symptoms and their control in patients where the disease-causing the symptoms cannot be cured.

Pharmaceutical and medical supply services:

For our patients who are on regular medication or medical conditions that need long term medical supplies such as diabetes, hypertension, colostomy, asthma, COPD. We offer bulk medications and medical supplies at a very reasonable price.

Vaccination:

We serve as a Chiang Mai Travel Clinic. Recommended Vaccination for first-time travelers or seasoned travelers to Asia. All Vaccinations except YELLOW Fever are available at HCMC Clinic Chiang Mai Thailand. Please click HERE for details.


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2021, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่