หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา

ขอบข่ายการให้บริการทางการแพทย์

• การเจ็บป่วยเฉียบพลัน

ปวดหลัง ปวดข้อ บาดแผลฉีกขาด เป็นไข้ ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ คออักเสบ เจ็บคอ และภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันอื่นๆ

• เจ็บป่วยเรื้อรัง
• เบาหวาน
• ความดันโลหิตสูง
• ไขมันในเลือดสูง
• โรคหัวใจ
• โรคหอบหืด
• โรคถุงลมโป่งพอง
• โรคไทรอยด์
• โรคระบบทางเดินอาหาร
• ภูมิแพ้
• อื่นๆ

• การส่งเสริมพัฒนาการและการป้องกัน

หมายถึงการดูแลบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงดี ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นและป้องกันโรคภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงการฉีดวัคซีนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี

• การรักษาประคับประคอง
หมายถึง การดูแลและบำบัดผู้ป่วยที่มาสามารถรักษาให้หายขาดได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่นลดอาการปวดในกลุ่มโรคมะเร็งต่างๆที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

บริการทางเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

สำหรับผู้ป่วยของเราที่ต้องใช้ยารักษาในระยะยาวหรือมีสภาวะที่ต้องใช้วัสดุทางการแพทย์ต่างๆ เช่น กลุ่มคนไข้เบาหวาน ความดัน หอบหืด ถุงลมโป่งพอง และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่ต้องใช้ถุงหน้าท้อง ทางคลินิกจัดให้มียาและเวชภัณฑ์บริการในราคาประหยัด

 

หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2010, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่ | WebDesign: 777designz.com