หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
    
Computer-based out patients recording system
Computer-based out patients recording system
 
 
SUTURE AND WOUND DRESSING
SUTURE AND WOUND DRESSING
 
 
INJECTIONS AND INTRAVENOUS FLUID
INJECTIONS AND INTRAVENOUS FLUID
 
 
BLOOD SUGAR MONITORING
BLOOD SUGAR MONITORING
 
 
Comprehensive blood test for illness and check up incorporated with standard and well known Laboratories
Comprehensive blood test for illness and check up incorporated with standard and well known Laboratories
 
 
Schiller 12- leads ECG (Swiss-made) with soft copy results at your finger tips.
Schiller 12- leads ECG (Swiss-made) with soft copy results at your finger tips.
 
 
VACCINATIONS
VACCINATIONS
 
 
Oxygen and Ventolin Nebulizer for asthma and COPD
Oxygen and Ventolin Nebulizer for asthma and COPD
 
 
COMPLETE MEDICAL CHECKUP.
COMPLETE MEDICAL CHECKUP.
 
 
Pulse Oximeter to monitor your O2
Pulse Oximeter to monitor your O2
 
 
 
Page 1 of 1 ( 10 topics)
 
 

หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2021, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่