หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
    Computer-based out patients recording system

COMPUTER BASE OUT PATIENT RECORDING SYSTEM

    SUTURE AND WOUND DRESSING
    INJECTIONS AND INTRAVENOUS FLUID
    BLOOD SUGAR MONITORING
    Comprehensive blood test for illness and check up incorporated with standard and well known Laboratories
    Schiller 12- leads ECG (Swiss-made) with soft copy results at your finger tips.
    VACCINATIONS
    Oxygen and Ventolin Nebulizer for asthma and COPD
    COMPLETE MEDICAL CHECKUP.
    Pulse Oximeter to monitor your O2


Page 1 of 1 ( 10 topics)
 

หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2019, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่