หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
IMPORTANT TO MAKE AN APPOINTMENT


Dear Patients,

We at HCMC respect the time of our valid patients, we do not wish to waste your time with lengthy delays in the waiting room.
Thus, we request that you make an appointment using the steps below.
 
 
        Three ways to make an appointment
 
1.     Webpage: healthcaremediacalclinic.com
1.     Please click on the 'MAKE AN APPOINTMENT' icon on the home page and complete the form.
2.     Call the clinic to make appointment on the following numbers:
1.     053-804405
2.     08-27668672
3.     Email:
 
We would like to make your visit to HCMC as pleasant as possible.
 
Regards,
 
HCMC
 


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2019, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่