หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
Seasonal Flu Vaccination (Minimal Invasion Intra Dermal) Now Available At HCMC.


The best way to protect yourself and your loved ones against the seasonal flu during the upcoming winter months is to take precaution and get vaccinated. Seasonal influenza vaccine (Minimal Invasion Intra Dermal) is now available at a reasonable price at HCMC. Patients with Heart Disease are strongly recommended to take the flu Vaccination. 

 
700 Baht per Shot. 


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2019, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่