หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
Online Consultation


Dear Patients,

All our staff at HCMC really care for the safety and wellbeing of our patients while we continue to fight the contagious virus Covid-19. We have come up with a solution whereby Dr. Morgan will be conducting online consultations using the following apps- ZOOM and or SKYPE. The consultations will be 15 minutes per consultation at a cost of 500 THB.

I would also like to mention, if medication is prescribed, we can deliver to your door, thus reducing the exposure on your part from the elements we are finding ourselves in today.

Stay safe, wear a mask, wash your hands, rub your hands with alcohol gel, spray as many times as you possibly can, keep your distancing. Finally, please refrain from leaving your home unless it is 100% necessary to do so.

Procedures for setting up Online Consultation:

1. Contact HCMC to arrange Consultation Time.

2. Pre-Paid Consultation Fee.

3. Contact HCMC to have your Online consultation confirmed.

4. HCMC will arrange the mode of communication.

5.     For New Patients, pre-registration via-google doc is required. Find pre-registration form  Here.

6.     For existing patients, you are good to go once a booking is confirmed. 

7.     Payment method, bank transfer: SCB 941-205-169-1

                                  account name: Nisachon Morgan.
HCMC we care:                                                              

 


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2022, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่