หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
Opening and Closing Times while we fight the contagious virus


Dear Patients,
Here are the Opening and Closing Times while we fight the contagious virus. I would like to inform you that we are operating and additional service which is "Online Consultation". If you would like to use this new service, please call the clinic; 
Mobile: 0827668672
Land L: 053804405
Email:healthcaremedicalclinic@hotmail.com or info@healthcaremedicalclinic.com

HCMC WE CARE.
 


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2022, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่