หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
Medication Refill/Re-order during COVID-19 Lock down


Even though we are very careful and keep everything so meticulously clean with antiseptic every 15-30 minutes at HCMC. We assure our patients we are taking all measures necessary in keeping our clinic sanitized more now than ever before, while we fight the invisible enemy.

We are trying to minimize our patient's exposure by deferring all routine follow up (non-urgent) cases as much as possible.

A period of 3-6 months is advised in most routine follow up cases.

Fern, RN, the team leader in prescription refill/re-order is working tirelessly on helping our patients get all the medication they need to cover the social distancing period!

                          

We also do delivery for those who are under self-quarantine as well as those who prefer to stay in!

If you have not placed your routine med order- please let us know.

Because at HCMC we care.

HCMC team.

HCMC we care.
 


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2022, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่