หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
HCMC Will be Closed from 28th December, Open on 6th January 2020


To all HCMC patients,
We at HCMC would like to wish all our patients a very happy new year, may 2020 bring all your wishes come true. Please stay safe over the holidays.

Best Wishes,

HCMC Team.
 


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2020, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่