หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
Special Check-Up Package for March - April 2017 Price: Only 1090 THB


Dear Patients,

We have launched a Special Check-Up package for March - April 30th 2017. There are specified days for the Check-Ups, Monday's, Wednesdays and Fridays between the hours of 8:30am - 3:30pm. Dr. Artima. C will be performing the Check-Ups.

Please find Check-Up details and price in below table. To book your Check-Up please use the appointment form on this website, send email to info@healthcaremedicalclinic.com. Alternatively call the clinic on the following numbers:

Landline: 053-804405

Mobile: 08-27668672


 


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2018, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่