หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
Change of Closing Times


Dear patients,

We have changed our closing times to the following:

Office Hours : Mondays, Tuesday, Thursdays and Fridays 08.00-19.00 Hrs

Wednesdays 08:00 - 18:30 Hrs

Saturday 8.00 - 13.00 Hrs Closed on Sunday

 


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2021, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่