หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
Rabies Vaccine 6th June 2016


Rabies Vaccine (ภาษาไทยด้านล่างค่ะ)

Vaccination against rabies is used in two distinct situations:

• Pre-exposure vaccination: protect those who are at risk of exposure to rabies.

• Post Exposure vaccination: to prevent the development of clinical rabies after exposure has occurred, usually following the bite of an animal suspected of having rabies.

The vaccines used for pre-exposure and post-exposure vaccination are the same, but the immunization schedule differs.

Rabies immunoglobulin is used only for post-exposure prophylaxis.

Pre-exposure vaccination advisable for:

• People at high risk of exposure to rabies, such as laboratory staff working with rabies virus, veterinarians, animal handlers, wildlife officers, and other individuals living in or travelling to countries or areas at risk.

• Travelers with extensive outdoor exposure in rural areas.

• Children living in or visiting countries or areas at risk, where they provide an easy target for rabid animals.

• Individuals travelling to isolated areas or to areas where immediate access to appropriate medical care is limited or to countries where modern rabies vaccines are in short supply and locally available rabies vaccines might be unsafe and/or ineffective.

Pre-exposure rabies vaccination consists of three full intramuscular (i.m.) doses of cell-culture- or embryonated-egg-based vaccine given on days 0, 7 and 21 or 28.

Pre-exposure (D 0,7,21-28)

For adults, the vaccine should always be administered in the deltoid area of the arm.

For young children (<1 year of age), the anterolateral area of the thigh is recommended.

Rabies vaccine should never be administered in the gluteal area: administration in this manner will result in lower neutralizing antibody titers.

Booster needed?

Periodic booster injections are not recommended for general travelers.

However, in the event of exposure through the bite or scratch of an animal known or suspected to be rabid, individuals who have previously received a complete series of pre- or post-exposure rabies vaccine should receive two booster doses of vaccine on Day 0 and Day 3 combined with thorough wound treatment.

Rabies immunoglobulin is not required for patients who have previously received a complete vaccination series.

Precautions and contraindications

Modern rabies vaccines are well tolerated. The frequency of minor adverse reactions (local pain, erythema, swelling and pruritus) varies widely from one report to another. Occasional systemic reactions (malaise, generalized aches and headaches) have been noted after intramuscular or intradermal injections.

Best wishes ,

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 

เป็นวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยฉีดอยู่ 2 กรณีคือ

ป้องกันก่อนสัมผัสโรค(Pre-exposure)

ป้องกันหลังสัมผัสโรค(Post-exposure)

โดยใช้ตัววัคซีนเดียวกันแต่ฉีดจำนวนเข็มและระยะห่างต่างกัน

วัคซีนป้องกันก่อนสัมผัสโรค แนะนำให้ฉีดในกลุ่มเสี่ยงดังนี้

-กลุ่มคนที่ทำงานเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า เช่นทำงานในแล็บที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า,สัตวแพทย์,ผู้ดูแลสัตว์,กลุ่มเจ้าหน้าที่ป่าไม้,กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง(ไทยก็อยู่กลุ่มนี้นะคะ)

-กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็น เช่น เดินป่า,เข้าค่ายในบริเวณที่ห่างไกลความเจริญ

-เด็กที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากเด็กมีโอกาสสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงต่างๆได้มากโดยที่ผู้ปกครองอาจไม่ทันระวัง

-นักท่องเที่ยวเดินทางที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสัมผัสพิษสุนัขบ้าแล้ว ไม่สามารถจะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงที

การฉีดวัคซีนป้องกันการสัมผัสโรค

แนะนำให้ฉีดแบบเข้ากล้ามโดยฉีดวันที่ 0,7,21หรือ 28 โดยในผู้ใหญ่แนะนำฉีดกล้ามต้นแขน ในเด็กน้อยกว่า 1 ปีฉีดที่ต้นขา ไม่แนะนำฉีดเข้าสะโพก

การฉีดวัคซีนกระตุ้น

โดยั่วไปไม่แนะนำแต่ต้องการให้มีภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิ์ภาพในกลุ่มเสี่ยงสูงแนะนำฉีด กระตุ้นที่ 1ปี และหลังจากนั้นทุกๆ 5 ปี อย่างไรก็ตามถ้ามีการสัมผัสโรคที่สงสัยว่าสัตว์ที่เราไปสัมผัสโรคเป็นพิษสุนัขบ้าแนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นในวันที่สัมผัสโรค และอีก 3วันต่อมา(DO,D3) โดยไม่จำเป็นต้องได้รับ อิมมูโนกลอบูลิน(Rabies Immunoglobulin)

ผลข้างเคียงน้อยมาก อาจปวดบริเวณที่ฉีด

ดังนั้นสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบแบบทั้งป้องกันก่อนสัมผัสโรค(Pre-exposure)

และป้องกันหลังสัมผัสโรค(Post-exposure) แล้วไม่ได้หมายความว่าวัคซีนคุ้มครองตลอดชีวิตนะคะ ถ้าเกิดไปสัมผัสโรคนี้มีความเสี่ยงเป็นพิษสุนัขสูง องค์กรอนามัยโลกยังแนะนำให้ฉีดกระตุ้นอีกที 2 เข็มที่ วันที่ 0,3 หลังสัมผัสโรคค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี

ทีมงานคลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงนิสาชล

Reference: http://www.who.int/ith/vaccines/rabies/en/

 


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2021, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่