หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา
The Risk Of Catching Malaria In Thailand


We have seen many travellers, who have been on prescription for malaria prevention, either Malarone or doxycycline. While travelling to Thailand, they have unpleasant side effects, gastrointestinal issues and a few other complaints and feel that we should provide some sound advice.

This is the information from the CDC website regarding the risk of malaria in Thailand. Chiang Mai, Bangkok and all the southern tourist attraction islands are very, very low risk to practically no risk at all.

Your doctor back home might think that Thailand is a jungle and would feel that it would be safer for you to take the malaria prevention pills, but you can also find out for yourself that there is no huge risk here, there is no need to make your body suffer by taking malaria medication.

http://www.fitfortravel.nhs.uk/destinations/asia-(east)/thailand/thailand-malaria-map.aspx
(Malaria Area Map)
http://www.cdc.gov/malaria/travelers/country_table/t.html
(CDC Recommendation)
 


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2021, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่