หน้าแรก ข่าวสาร การบริการ ผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อเรา

 

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงนิสาชล 

คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงนิสาชล  เป็นเวชคลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป เปิดบริการตลอดทั้งวัน คุณหมอและ เจ้าหน้าที่คลินิกจะดูแล รักษาท่านอย่างมืออาชีพ ด้วยการบริการที่เป็นกันเองดุจญาติมิตร


 

 

 

Quadrivalent influenza vaccine /Fluquadri is now available at HCMC.
Quadrivalent influenza vaccine /Fluquadri is now available at HCMC.Special price @ 700 THB!!! From 800 THB. 
Only from today - 4th May 2017.

Special Check-Up Package for March - April 2017 Price: Only 1090 THB
Special Check-Up Package for March - April 2017 Price: Only 1090 THB


Special Check-Up Package for March - April 2017 Price: 

Only 1090 THB


INFLUENZA A H3N2 and H1N1 Outbreak
INFLUENZA A H3N2 and H1N1 Outbreak


INFLUENZA A H3N2 and H1N1 Outbreak (October 16)Change of Closing Times
Change of Closing Times
Change of Closing Times
Rabies Vaccine 6th June 2016
Rabies Vaccine 6th June 2016

Rabies Vaccine 6th June 2016


The Risk Of Catching Malaria In Thailand
The Risk Of Catching Malaria In Thailand

Thailand Malaria Risk from CDC Recommendation
Seasonal Flu Vaccination (Minimal Invasion Intra Dermal) Now Available At HCMC.
Seasonal Flu Vaccination (Minimal Invasion Intra Dermal) Now Available At HCMC.

Seasonal Flu Vaccination (Minimal Invasion Intra Dermal)Now Available at HCMC.

 


Glycemic index
Glycemic index

Glycemic Index


Shingles vaccine ( Zostavax ®) is now available at HCMC
Shingles vaccine ( Zostavax ®) is now available at HCMC

Shingles vaccine ( Zostavax ®) is now available at HCMC 


What is your choice of yogurt?
What is your choice of yogurt?

What is your choice of yogurt?

 


 
 
HCMC SOS เร็วๆ นี้.

   

 


หน้าแรก   |  ข่าวสาร   |  การบริการ   |  ผลิตภัณฑ์   |  สิ่งอำนวยความสะดวก   |  ติดต่อเรา
©2018, คลินิกเวชกรรม แพทย์หญิงนิสาชล, เชียงใหม่